Fietsen Online Shop - Bikester
Magazijnopruiming – kortingen tot 80%1
KOSTELOOS RETOURNEREN
Gratis Levering vanaf €996

AEEA-informatie en Batterij recycling

I. AEEA Gebruikersinformatie

Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) met het AEEA merkteken mogen volgens bijlage IV van de AEEA richtlijn, afgedankte EEA niet als ongesorteerd stedelijk afval weggooien, maar moeten gebruik maken van de inzamelingspunten waarover zij beschikken voor de inlevering, recycling en praktische toepassing van AEEA en moeten de mogelijke effecten van EEA op het milieu en de volksgezondheid door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen tot een minimum beperken.

AEEA van particuliere huishoudens (consumenten)

Verplichte informatie over de naleving van Internetstores GmbH Internetstores heeft zich aangesloten bij Wecycle voor de verwerking van AEEA van consumenten. Consumenten moeten contact opnemen met hun plaatselijke gemeente, om te zien welke inzamelpunten er zijn of naar https://www.wecycle.eu gaan voor meer informatie.

II. Recycling van batterijen

Internetstores is bezig zich aan te sluiten bij een nalevingssysteem voor batterijen. Internetstores werkt samen met Stibat Services, Röntgenlaan 7, 2719 DX Zoetermeer, Nederland, om batterijen in te zamelen en te recyclen. Eigenaars of laatste gebruikers van batterijen dienen contact op te nemen met hun plaatselijke gemeente, of de Stibat Services website te bezoeken op https://www.stibat.nl/ om inzamelpunten te vinden of aanvullende informatie over recycling te verkrijgen.