Inhoud

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

internetstores GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). U vindt hier alle richtlijnen voor gegevensbescherming met betrekking tot Bikester en internetstores.

I. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens (aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, creditcard-gegevens) overeenkomstig de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming.

II. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend ter afhandeling van de tussen ons gesloten overeenkomsten gebruikt, bijvoorbeeld voor het bezorgen van de artikelen aan het door u opgegeven adres. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld reclamedoeleinden, marktonderzoek of het doen van afgestemde aanbiedingen.

III. Zodra de overeenkomst volledig is afgehandeld en de volledige betaling van de overeengekomen aankoopprijs heeft plaatsgevonden, worden uw gegevens, die om wettelijke redenen bewaard moeten worden, geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet beschikbaar om verder gebruikt te worden. Overigens worden uw gegevens gewist wanneer u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens. In dit geval kunt u de opgeslagen gegevens bij ons opvragen, wijzigen of laten wissen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

IV. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw e-mailadres voor reclamedoeleinden en marktonderzoek op, totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment hierafmelden.

V. Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die internetstores GmbH over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met internetstores GmbH via datenschutz@internetstores.com. internetstores GmbH zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

VI. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.
De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

VII. In onze shop wordt naast Google Analytics ook webanalyse tool Webtrekk®, een webanalyse dienst van Webtrekk GmbH, gebruikt. Deze tracking software maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op de computer van een gebruiker opgeslagen worden en een analyse van het bezoek aan de website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van de website wordt gebruikt om reports over de activiteiten op de website te creëren, alsmede om andere diensten rondom website activiteiten uit te voeren. Uw IP-adres wordt onherkenbaar en hierdoor anoniem gemaakt. Met deze software is voor zowel ons als de exploitanten van de desbetreffende analyse software niet mogelijk om persoonlijke informatie te verzamelen en conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. Meer informatie betreffende privacybescherming bij Webtrekk vindt u hier: http://www.webtrekk.com/en/products/data-protection.html
Wanneer u wilt verhinderen dat in het kader van webanalyse een anoniem gebruikersprofiel wordt gecreëerd, dan kunt u de volgende stappen ondernemen: U kunt de desbetreffende cookies verhinderen met behulp van een eenvoudige procedure in uw browser. Daarnaast kunt u op ieder gewenst moment Webtrekk GmbH verbieden uw informatie te verzamelen, door op de volgende link te klikken: https://www.webtrekk.com/en/index/opt-out-webtrekk/
Wij wijzen er u echter wel op dat u eventueel in dit geval niet alle functies op onze website kunt gebruiken.

VIII. In deze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies waarin gegevens over de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen, die dan bij uw volgende bezoek weer opgeroepen kunnen worden. Wanneer u zich bij ons aanmeldt of een bestelling wilt opgeven, hebben wij uw klantgegevens nodig. Als u al klant bent, kunt u zich heel eenvoudig met uw e-mailadres en persoonlijke wachtwoord aanmelden. De gegevens die in een cookie zijn opgeslagen, zorgen ervoor dat u geen formulieren meer hoeft in te vullen. Bovendien kunt u in uw browser het accepteren van cookies op deze pagina beheren en eventueel laten blokkeren.

IX. Onze website maakt gebruik van de “+1″ knop op het sociale netwerk van Google Plus die door de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt bedreven (“Google”). De knop is te herkennen aan het teken “+1″ op een witte of gekleurde achtergrond.
Wanneer u een webpagina bezoekt op onze website en die bevat een dergelijke knop, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1″ knop wordt door Google direct aan uw browser overgebracht en hiervandaan in de website ingebonden. Wij hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Google met de knop verzamelt, maar we gaan ervan uit dat uw IP-adres mee geregistreerd wordt.
Voor het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van het gebruik van gegevens door Google, evenals uw desbetreffende rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, kunt u Google’s privacybeleid over de “+1″ knop raadplegen: www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html
Als u Google Plus lid bent en niet wilt dat Google over onze website gegevens over u verzameld en met de door u opgeslagen lidgegevens bij Google verbind,  dan moet u zich uitloggen bij Google Plus alvorens u onze website bezoekt.

X. Gebruilk van YouTube Plugins (ingesloten video’s) Op onze website worden video’s van het videoportaal YouTube ingesloten, een dienst die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt bedreven (“Google”). Wanneer u een video afspeelt, wordt een directe verbinding met de servers van Google, danwel YouTube gemaakt. Hierdoor wordt aan deze server overgedragen, welke van onze internetsites u bezocht heeft. Wanneer u hierbij als gebruiker van YouTube bent ingelogd, wijst YouTube deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersprofiel toe. Uitleg rondom het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van het gebruik van gegevens door Google danwel YouTube, evenals uw desbetreffende rechten en instellingen om uw privacy te beschermen, kunt u vinden onder Google’s richtlijnen voor privacybeleid: www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/Wanneer u niet wilt dat Google danwel YouTube, de via onze website over u verzamelde gegevens met de door u opgeslagen lidgegevens bij Google verbindt, dan kunt u het laden van Google Plugins ook compleet verhinderen met Add-Ons voor uw browser, b.v. met de Script-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/ ).

XI. Gebruik van Twitter plugins (bijvoorbeeld “Tweet” button)
Op onze website worden zogenaamde Social Plugins (“plugins”) van de micro-blogging service Twitter gebruikt, die door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Fransisco,  CA 94103, USA, (“Twitter”) bediend worden. De plugins zijn te herkennen aan het Twitter logo, welke de vorm van een blauwe “Twitter vogel” heeft.  Een overzicht van de Twitter plugins en hoe deze eruit zien, kunt u hier vinden: https://twitter.com/about/resources/buttons 
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een Twitter plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plugin wordt door Twitter direct naar uw browser overgebracht en aan de pagina verbonden. Door de integratie ontvangt Twitter de informatie die op onze website verzameld is, ook wanneer u geen profiel bij Twitter heeft of wanneer u momenteel niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie (uitsluitend uw IP-adres) wordt vanuit uw browser direct naar de server van Twitter in de USA overgebracht en daar opgeslagen.
Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Twitter account. Wanneer er interactie plaatsvindt, bijvoorbeeld door het indrukken van de de “Tweet” knop, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar Twitter overgebracht en daar opgeslagen. De informatie zal daarnaast ook op uw Twitter account en voor contactpersonen zichtbaar zijn.
Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Twitter, alsmede uw rechten in dit opzicht en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u terecht bij het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en 
Wanneer u wenst dat Twitter de via ons verzamelde gegevens niet rechtstreeks aan uw Twitter account koppelt, moet u zich alvorens uw bezoek aan de onze website bij Twitter uitloggen. U kunt het laden van de Twitter plugins ook met Add-Ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script blokkade „NoScript“ (http://noscript.net/).

XII. Gebruik van Facebook Social Plugins. Deze website maakt gebruik van zogenaamde Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk Facebook , dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De Plugins worden aangegeven met een Facebook-logo of met de toevoeging “Plugin van Facebook”, of met “Facebook Social Plugin”. Een overzicht van de Plugins van Facebook, en hoe deze er uitzien, vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins. Als u een pagina op onze site opent die een dergelijke Plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de Plugin wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en daardoor in de website opgenomen. Door het gebruik van de Plugins verkrijgt Facebook de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze site heeft geopend. Ook als u geen Facebook-account heeft, of niet bij Facebook bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct onder uw Facebook account plaatsen. Door uw interactie met de Plugins, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken, of een commentaar te versturen, wordt de desbetreffende informatie ook direct aan een server van Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Deze informatie wordt bovendien op Facebook bekendgemaakt en aan uw Facebook-vrienden getoond. Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de desbetreffende rechten en configuratiemogelijkeden ter bescherming van uw privésfeer, vindt u onder de mededelingen over de bescherming van persoonsgegevens bij Facebook: www.facebook.com/policy.php. Wanneer u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens onder uw Facebook-account rangschikt, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden. U kunt het laden van Facebook-Plugins ook compleet blokkeren door gebruik te maken van Add-ons voor uw browser, b.v. met de „Facebook Blocker“.

XIII. Gebruik van Instagram Social Plugins

Wegens onze wettelijke economische belangen op grond van art. 6, lid 1, onder f algemene verordening gegevensbescherming (AVG), nemen we de Instagram feeds op onze website op. Instagram is een Amerikaans bedrijf dat wordt beheerd door Facebook, Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

 

Wanneer je een pagina op onze website bezoekt, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Instagram. Deze integratie geeft Instagram de informatie dat je browser toegang heeft gehad tot de overeenkomstige pagina op onze website, zelfs als je geen Instagram profiel hebt en/of niet bent ingelogd bij Instagram.

Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een Instagram server in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Wanneer je met de component interageert, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram” te drukken, het bericht te liken of een commentaar toe te voegen, wordt deze informatie ook direct naar een Instagram server gestuurd en daar opgeslagen. Instagram voldoet aan het “US Privacy Shield” en is geregistreerd bij het “US Privacy Shield” programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Als je bent ingelogd bij Instagram, kan Instagram je bezoek aan onze website direct koppelen aan je Instagram account.

Als je niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens direct aan je Instagram account koppelt, moet je uitloggen van Instagram voordat je onze website bezoekt.
Voor meer informatie, zie Instagram’s privacybeleid.

 

(https://help.instagram.com/155833707900388).

 

XIV. Als klant van Bikester ontvangt u productaanbevelingen voor gerelateerde producten per e-mail. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt zich hier afmelden of via de afmeldlink in de e-mail met de productaanbevelingen.Wilt u vragen over de afhandeling, retour, garantie etc. schriftelijk aan ons richten door gebruik te maken van de Klantenservice.

Download privacybeleid