Inhoud
 

Smartphone verbod op de fiets

Smartphone verbod op de fiets

Tot nu toe was het gebruik van een smartphone op de fiets toegestaan vanwege de relatief lage snelheden waarmee hierop gereden wordt. Maar door de opkomst van snelle e-bikes en het toenemende aantal mobiele apps, blijft het aantal fietsongelukken maar stijgen. Het is zelfs gebleken dat smartphones een rol spelen bij twintig procent van alle fietsongelukken waar kinderen tussen de twaalf en veertien jaar bij betrokken zijn. Vanaf juli 2019 is het dan ook zo ver en gaat het officiële smartphoneverbod voor fietsers in. Dit verbod geldt echter niet alleen voor fietsers; ook bestuurders van voertuigen voor gehandicapten en trambestuurders vallen hieronder.

1. Waarom een smartphone verbod?

Uit recent Amerikaans onderzoek is gebleken dat het gebruik van een smartphone de kans op een ongeluk verdubbelt. Europees onderzoek heeft uitgewezen dat Europese automobilisten 10 procent van hun reistijd besteden op hun mobiele telefoon. En aangezien 62 procent van de automobilisten en 54 procent van de fietsers tussen 12 en 80 jaar hun mobiele telefoon onderweg gebruiken, was het tijd om het risico op ongelukken te vermindren en de wet aan te passen.

2. Wat zijn de huidige regels en wat gaat er veranderen?

Sinds 2002 is het voor al het gemotoriseerde verkeer verboden om achter het stuur te appen of bellen. Hiervoor kun je een boete krijgen van 230 euro. Fietsers vallen vanaf juli 2019 ook onder dit verbod, omdat „de verleiding van het bellen of het lezen en schrijven van berichten onderweg” volgens de minister te groot is geworden. De hoogte van de boete voor het gebruik van je telefoon op de fiets is vastgelegd op maar liefst 95 euro. Dit is even hoog als het rijden door rood licht. Het verbod geldt voor alle elektronische apparaten; dus ook voor laptops, mobiele navigators en geluidsdragers zoals Mp3-spelers. Net zoals voor automobilisten blijft bellen wel toegestaan, maar alleen handsfree. Bellen kan dus alleen nog maar met (draadloze) oortjes.

3. Mag je nog wel muziek luisteren/een GPS gebruiken?

Je mag nog wel muziek luisteren op je telefoon en je GPS gebruiken terwijl je op de fiets zit, maar je mag echter niet actief door je muzieklijsten scrollen op zoek naar een nummer of je navigatie instellen terwijl je rijdt.  Dan moet je dus van je fiets afstappen.

Toegestaan

Niet toegestaan

  • Handsfree bellen
  • De navigatie instellen voordat je rijdt of wanneer je stil staat
  • Wanneer je stilstaat voor een stoplicht of in de file je telefoon gebruiken
  • Een volgend nummer opzetten
  • Bellen/ Smsen/Whatsappen terwijl je je telefoon vasthoudt
  • Je telefoon gebruiken terwijl deze zich in een houder bevindt
  • Onderweg muziek opzoeken of de navigatie op je smartphone instellen

 

 

Hoe wordt het smartphone verbod gehandhaafd?

Volgens de woordvoerder van het ministerie heeft afleiding in het verkeer nu al hoge prioriteit voor de politie “Dat het verbod nu uitgebreid wordt, verandert weinig en het past in het takenpakket van de politie.” Hiernaast wordt op dit moment druk gewerkt aan een proef, waarin speciale flitscamera’s zullen worden getest. Deze controleren niet alleen de snelheid, maar ook of iemand geen smartphone of ander elektrisch apparaat in de hand houdt tijdens het rijden. Zeker voor automobilisten zou dit betekenen dat ze niet meer zo snel wegkomen met het versturen van een bericht tijdens het rijden. Wat het bedrag voor de boete gaat worden is op het moment nog niet duidelijk.

De MONO Campagne

De MONO-campagne is een initief van de Rijksoverheid om fietsers en automobilisten ertoe te bewegen minder sociale media apps te gebruiken tijdens het rijden. Dit, om tegen te gaan dat er überhaupt berichten worden ontvangen tijdens het rijden. Deze campagne richt zich dan ook op de sociale omgeving van mensen: als je weet dat iemand die je kent onderweg is, stuur hem of haar dan geen berichten. Het motto van deze campagne is: ‘’rijd zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg’’.


Andere verkeersboetes in 2019

Naast de nieuwe wet betrefffende het smartphoneverbod op de fiets zijn er nog veel andere wetten en regels waarmee je rekening moet houden op de fiets, om hoge geldboetes te voorkomen. In 2019 worden alle geldboetes weer verhoogd, dus je kunt maar beter goed op de hoogte zijn wat er wel en niet mag en waar je fiets aan moet voldoen. Er bestaan in Nederland nu al 53 verschillende bekeuringen voor fietsers en dit gaan er met de nieuwe wetgeving alleen maar meer worden. Sommigen – zoals het rijden zonder licht – ken je waarschinlijk wel, maar veel van de andere overtredingen zijn voor de meeste fietsers een complete verrassing. Het is daarom verstandig om een kijkje te nemen naar de onderstaande lijst met overtredingen.

De geldboetes die je in Nederland kunt krijgen voor overtredingen op de fiets zijn in vier categorieën verdeeld: de eisen waaraan je fiets moet voldoen, de eisen waar de bestuurder aan moet voldoen, verkeersborden die je moet opvolgen en de verkeersregels waar je je aan moet houden.

 

a. Eisen fiets: de regel waar het meest op gecontroleerd wordt wat betreft de fiets zelf is, vooral in de winter, goed functionerende fietsverlichting aan de voor- en achterkant. Wanneer je geen goede verlichting hebt, is het boetebedrag 60 euro. Een minder bekendeharde eis aan je fiets is een goede fietsbel. Heb je deze niet, kan de politie je een boete van 35 euro in rekening brengen.

b. Eisen Bestuurder: beschonken achter het stuur zitten is niet alleen bij het autorijden illegaal. Ook als je met teveel alcohol op de fiets zit kun je straf krijgen, zoals een bekeuring of rijverbod. Als fietser mag je ongeveer twee glazen alcohol drinken. Dit komt overeen met 0,5 promille.De officier van justitie bepaalt de hoogte van het boetebedrag. De politie kan echter niet jouw rijbewijs innemen als je dronken op de fiets wordt aangehouden. Het boetebedrag wordt 100 euro. Rijden onder invloed in combinatie met gevaarlijk rijgedrag wordt zwaarder bestraft. Als je niet niet meewerkt aan een alcohol controle krijg je 90 euro boete.

c. Verkeersborden: even niet opletten en een verkeersbord missen kan je duur komen te staan. Wanneer je niet stopt bij een stopbord bijvoorbeeld, kun je rekenen op een boete van 90 euro. Wanneer je je fiets stalt waar het verboden is – wat nu in veel Nederlandse steden, zoals Den Haag en Amsterdam, zelfs het geval is op bepaalde plekken op de straat in het stadscentrum – kun je een boete van 35 euro verwachten. Fiets je tegen de richting van een straat in? Dan kan de boete oplopen tot 60 euro.

d. Verkeersregels: zorg dat je de verkeersregels voor de fiets goed kent; het overtreden ervan wordt zwaar bestraft. Voor het doorrijden bij een rood stoplicht wordt een boetebedrag van 90 euro in rekening gebracht.  Over de stoep fietsen is 55 euro en het inhalen voor of geen voorrang verlenen op een zebrapad kost je maar liefst 140 euro.